La via ha patit una profunda remodelació: s’ha perdut un carril de circulació i s’han ampliat les voreres gairebé el doble que abans de la reforma. Els xamfrans també s’han ampliat per facilitar la càrrega i descàrrega. L’actuació, d’uns quatre milions d’euros, s’emmarca en el pla de recuperació d’eixos cívics impulsat pel districte.