El Servei Català de Trànsit ha fet balanç de la sinistralitat i les víctimes mortals a les carreteres catalanes durant els primers quatre mesos d’aquest 2020 i es constata, plenament, tant una reducció important dels morts per accident de trànsit com també del còmput de sinistres registrats a la xarxa viària. Entre l’1 de gener i el 30 d’abril, 34 persones han perdut la vida en un accident de trànsit, cosa que suposa una reducció del 37 % si es compara amb el mateix període de l’any passat, quan en van morir 54. Encara es desploma més la quantitat de sinistres mortals: 27, pràcticament la meitat que l’any passat, és a dir, s’ha constatat una reducció del 48 %.

En l’anàlisi, Trànsit apunta que aquest període s’ha vist clarament marcat per la reducció de la mobilitat decretada pel confinament per la crisi del coronavirus. De fet, durant el mes d’abril quan va entrar en vigor el “confinament dur”, és a dir, la paralització de tota activitat no essencial, hi ha hagut vuit morts, mentre que l’any passat en van ser 17. A més, fruit de les restriccions, a Catalunya durant aquest mes, no s’han produït els desplaçaments típics de les vacances de Setmana Santa.

El detall de les dades

Trànsit detecta, de nou, que els accidents mortals es concentren en cap de setmana o festiu, tendència que es manté des del 2019. Durant aquest període, l’únic col·lectiu en què sí que hi ha hagut un augment de víctimes mortals ha estat en els que anaven en vehicles pesants —quatre morts respecte a l’1 de l’any passat—. A més, han mort tres motoristes, un ciclista i quatre vianants.

Durant aquests quatre mesos, la franja d’edat que més morts ha concentrat és la de 45-54 anys i en l’altre extrem, hi ha les persones de més de 65 anys; en aquest cas, és on s’ha vist una reducció més important de la xifra de morts.