JORDI CLOS, president del Gremi d'Hotels de Barcelona "Si podem solucionar el servei del transport a través del taxi molt millor. No utilitzarem els nostres sistemes. Si a la recollida en tenim prou amb els serveis mínims i taxis millor que millor, perquè nosaltres no tenim interès a tenir un servei de comunicació entre fira i els hotels. El que passa és que el tenim perquè si en hores puntes es genera un col·lapse important i no hi ha manera, doncs, desbloquejarem una mica el col·lapse i després continuarem fent servir la flota de taxis, que és l'important."