El forat té una mida aproximada d’un metre i mig i ocupa el carril central de la calçada del carrer de València. La causa més probable és que les pluges dels darrers dies hagin provocat un corriment de terres.

A mitja tarda, els operaris han aconseguit tapar la rasa.