El Ministeri de Foment ha fet pública aquest dijous la voluntat d’eixamplar la capacitat de la ronda del Litoral al tram comprès entre la Zona Franca i el Morrot. S’implantarien fins a dos carrils per cada sentit, en funció de cada zona. L’estudi preveu la modificació de fins a 5,6 quilòmetres i el pressupost estimat de la licitació de les obres és de 119,5 milions d’euros.

El Ministeri de Foment estudia augmentar el nombre de carrils de la ronda del Litoral al tram comprès entre l’accés a la Zona Franca fins a l’estació del Morrot, és a dir, un total de 5,6 quilòmetres. Per fer-ho, s’aprofitaria l’espai de les mitjanes per implantar un o dos carrils addicionals per cada sentit de circulació, en funció de la zona. A més, també es remodelarien els enllaços existents per incrementar-ne la capacitat i funcionalitat.

Per fer l’estudi, Foment ha definit diverses alternatives i les ha avaluades en funció de quatre objectius: econòmic, ambiental, funcional i territorial. El projecte preseleccionat ha estat considerat el més adequat per tal de resoldre els problemes de funcionalitat existents actualment a la ronda del Litoral.

L’estudi es basa en la idea que l’accés a la ciutat per la zona sud a través d’aquesta via ràpida registra un volum de trànsit proper als 100.000 vehicles diaris, un fet que fa disminuir “la funcionalitat del tronc de la ronda i dels diferents enllaços”, segons destaca Foment. El pressupost de licitació estimat és de 119,5 milions d’euros.