(ACN) L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha interposat a 30 d’octubre 224 denúncies a empreses de lloguer de vehicles de transport amb conductor (VTC) per presumptes infraccions de la norma metropolitana que regula aquest sector i que va entrar en vigor l’1 de setembre. L’Institut Metropolità del Taxi (IMET) instrueix ara els expedients corresponents. Les denúncies procedeixen d’actuacions de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del servei d’inspecció de l’IMET.

142 infraccions del total han estat per no haver acreditat la comunicació al Registre de serveis, el registre electrònic a través del qual s’ha d’informar de qualsevol servei abans de fer-lo. També hi ha hagut 25 infraccions per aparcar amb la finalitat de captar passatge i 20 per no portar el full de ruta. L’AMB també ha informat que fins al 30 d’octubre s’han obert 17 expedients per circular per les vies amb la finalitat de captar passatge, sis per no respectar els dies de descans obligatori i quatre per no respectar el temps mínim de precontractació.

A banda, també hi ha hagut quatre denúncies per fer de forma habitual serveis fora de la comunitat autònoma on es troba domiciliada l’autorització, tres per no portar visible el distintiu de la Generalitat, dues per no complir amb les obligacions legals amb els treballadors i una per conduir sota la influència d’estupefaents.