Fa quatre anys que formen part del paisatge de Barcelona. Del boom inicial s'ha passat a una certa consolidació, i les crítiques dels usuaris s'han suavitzat. CRISTINA BOSCH "A vegades m'he trobat amb alguna que no frena bé o que el seient va una mica més dur però bueno amb el ús que té de tanta gent és normal." XAVIER ROSSINYOL "La majoria de les bicis estan en bon estat. Potser el principal problema que hi ha és que hi ha algunes estacions que no tenen les bicis que necessites o que no tenen espai per deixar-la, etc." CARLES SAMBLANC "És bastant habitual que no hi hagin. Vagis i no hi hagin bicis o hi hagi algunes trencades. Però bueno, ja ho entenc. No és fàcil." El Bicing va arrencar el 2007 amb 1.500 bicicletes, xifra que es va quadriplicar el 2008 i que s'ha mantingut fins ara amb 6.000. De les 94 estacions incials s'ha passat a 420. La corba que més ha variat és la dels abonats. L'augment exponencial dels primers anys, amb més de 156.000 el 2008, va aturar-se dràsticament el 2009 i la davallada s'ha consolidat a l'entorn dels 120.000. Una caiguda propiciada, en part, per la saturació del sistema i per les deficiències tècniques. Les millores introduïdes a finals de 2009 en van pal·liar la fugida. Els nous ancoratges també han aconseguit reduir en un 72% el vandalisme a les estacions. Amb tot això, la nota que els usuaris posen al servei ha millorat i ha passat del suspens de 2009 a un 6,5 aquest any.

En els darrers dos anys s’hi han introduït millores tècniques, logístiques i d’atenció a l’usuari. Els aspectes tècnics han permès reduir un 72% el vandalisme a les estacions. En conjunt les millores han permès disminuir de 15 a 6,09 les reclamacions per cada 10.000 usos i de 13 a 4,07, les queixes.

Model de referència

El model barceloní s’ha convertit en una referència internacional que està sent assumit per algunes capitals mundials. Disposa de 6.000 bicicletes que, repartides per tots els districtes, cobreixen tota la ciutat. Les 420 estacions estan situades estratègicament perquè la bicicleta serveixi de complement a altres mitjans de transport.