Aquest dimarts es començaran a redistribuir les grues instal·lades al temple de la Sagrada Família. Aquest trasllat comportarà afectacions al trànsit als carrers de Mallorca i Provença. L’operació servirà per desmuntar definitivament dues de les grues existents, per escurçar l’alçària d’una tercera grua i canviar d’ubicació la quarta. A més, s’instal·larà una nova grua de 180 metres.

Les restriccions de trànsit es faran en dues fases. La primera es divideix en dos trams i tindrà lloc entre el dia 27 de desembre i el 8 de gener. Des d’aquest dimarts i fins al dia 2, el carrer de Mallorca (en el tram comprès entre Marina i Sardenya) quedarà amb dos carrils de circulació, un d’amplada per al pas de bus. La resta del carrer serà ocupat pels tràilers que hauran de retirar les peces de les grues que es desmuntaran. També s’ocuparà la vorera del costat muntanya, per això els vianants hauran de circular per la vorera costat mar.

A partir del dia 3 i fins al 8 de gener, es mantindrà l’ocupació de la vorera de muntanya i de la calçada del carrer de Mallorca (en el mateix tram comprès entre Marina i Sardenya), però es reduirà el trànsit a un únic carril de circulació exclusiu per a autobusos i veïns. El pas pel carrer de Mallorca es restringirà a l’altura del carrer de Padilla. Durant tota aquesta fase, els vianants hauran de desviar-se per la vorera del costat mar de Mallorca. Per tal d’instal·lar una grua mòbil, caldrà retirar dos arbres a la vorera ocupada (la del costat muntanya) del carrer de Mallorca, i també desmuntar un bàcul d’enllumenat. També serà necessari traslladar una parada d’autobús de TMB del tram entre Marina i Sardenya al tram entre Lepant i Marina. El dia 3, a més, s’ocuparà un carril de circulació del carrer de Sardenya, entre Mallorca i Provença, durant unes hores.

En la darrera fase d’afectacions, del 8 al 22 de gener, es tallarà el trànsit de vehicles al carrer de Provença (entre els carrers de la Marina i de Sardenya), però s’hi permetrà l’accés a veïns i guals. També s’ocuparà la vorera del costat mar del carrer, el carril bici i el d’aparcament. El desviament del trànsit per a vehicles privats es farà pels carrers de Padilla, Còrsega, Sardenya i Provença. Per últim, en el cas del Bus Turístic, haurà de circular per Rosselló i Sardenya en lloc de Rosselló, Lepant i Provença. Els vianants passaran per la vorera del costat muntanya del carrer de Provença.