JOAQUIM FORN, primer tinent d'alcalde "No diria just però entraria en el terreny del que és necessari, absolutament necessari. En aquests moments ens estem jugant el sistema de transport de Barcelona, l'àrea metropolitana i de bona part de Catalunya i això requereix dues coses. Els ingressos només poden augmentar per dues vies: via tarifària i via aportacions de les administracions, i aquestes dues vies han d'augmentar. No hi ha altra solució. Dir una altra cosa seria enganyar-nos i fer unes altres coses seria portar a fallida el sistema."