Durant els sis primers mesos de l’any, els passatgers de la UE van créixer un 10,6%, i els que no formen part de la Unió Europea, un 7,7. Pràcticament totes les altres dades són també positives: les operacions van augmentar un 2,3% i les mercaderies, un 3,3%. També el mes de juny, es va registrar un increment interanual del 6,3%, amb 3.716.489 usuaris. La xifra negativa correspon als passatgers nacionals, que van disminuir un 0,3%.

En l’apartat d’operacions, el Prat es manté també en xifres positives i tanca el que va d’any amb un augment del 2,3%. En total, de gener a juny s’han fet 135.104 aterratges i enlairaments. Al mes de juny, l’increment es va situar en un 4,3% amb 27.360 moviments.

Finalment, durant aquest any s’han transportat 50.356.786 kg de càrrega aèria, fet que suposa un increment del 3,3% respecte a 2013. Només durant el mes de juny es van transportar 8.534.520 kg de càrrega, un 7,3% més.

I un últim apunt: companyia AirChina, que va començar a operar a Barcelona a principis de maig, s’ha situat  ja en la 15a posició entre les companyies que més càrrega mouen a l’aeroport de Barcelona-el Prat durant el mes de juny.