Projecció dels projectes adjudicats de l'estació de la Sagrera
Projecció dels projectes adjudicats de l'estació de la Sagrera

La societat pública que coordina les actuacions de l‘estació de la Sagrera, la Barcelona Sagrera Alta Velocitat (BSAV), va resoldre l’11 de març l’adjudicació del projecte. Finalment, s’ha contractat a la unió temporal d’empreses (UTE) formada per Ayesa Enginyeria i Arquitectura, SA; b720 Arquitectura, SLP i Pegi Engineering, SL, per 3,74 milions d’euros i un termini d’execució màxim de 24 mesos.

El contracte inclou la redacció dels projectes de l’arquitectura, les instal·lacions i la urbanització de l’estació de la Sagrera. La proposta guanyadora defineix com serà la configuració arquitectònica global de la futura estació, així com la seva integració urbana i el disseny de com serà la coberta-parc de l’edifici i els espais públics adjacents.

Imatge virtual del projecte de la nova estació de la Sagrera – Ajuntament de Barcelona

La redacció d’aquest projecte està finançada per Adif Alta Velocitat, l’Ajuntament de Barcelona i BSAV. Els projectes constructius detallen façanes, paviments interiors, instal·lacions, escales mecàniques, ascensors, àmbits per a la venda de bitllets, despatxos, sales d’espera, aparcaments, així com la urbanització de la coberta i la de l’entorn de l’estació.

Una adjudicació amb entrebancs

El setembre del 2020, la BSAV, en què participen Adif Alta Velocitat, l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, va licitar el contracte per a la redacció dels projectes.

L’adjudicació es va resoldre l’11 de març a partir de la proposta de la Mesa de Contractació, participada per representants de totes les administracions intervinents i assessorada per una comissió d’experts integrada per tècnics de tres col·legis professionals, el d’Arquitectes, el d’Enginyers Industrials i el d’Enginyers de Camins, Canals i Ports.

Però el procés de contractació es va suspendre cautelarment després de la presentació d’un recurs davant el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals. Després de la resolució del Tribunal, s’ha contractat la UTE formada per Ayesa Enginyeria i Arquitectura, SA; b720 Arquitectura, SLP i Pegi Engineering, SL.

La cuirassa d’unes vies que ja funcionen

La nova Sagrera tindrà 215.000 metres quadrats distribuïts en tres plantes: una per als trens regionals, una segona amb un gran vestíbul i aparcaments als extrems i una tercera per als trens d’alta velocitat. Des del desembre del 2020 ja hi circulen trens.

Actualment, es considera que les obres estan arribant gairebé a la meitat, ja que avancen a poc a poc per intentar afectar el mínim possible els usuaris habituals de Rodalies.