(ACN) Adif ha aprovat la licitació d’un contracte per fer una prova pilot del projecte Smanslope a la província de Barcelona. L’objectiu final és disposar d’un sistema operatiu d’advertència de despreniment de roques a la infraestructura ferroviària. El contracte licitat inclou el subministrament, la instal·lació i la desinstal·lació del sistema, com també la supervisió del funcionament durant dos anys i la creació d’informes sobre el comportament, amb un pressupost de 516.639,76 euros. El sistema permetrà identificar els esdeveniments associats amb la caiguda de roques a l’entorn de la via, en una longitud de 30 kilòmetres a cada costat de la unitat de detecció, a les dues vies.

Innovació a la infraestructura

El projecte respon a la voluntat d’anticipar-se als despreniments de roques, agreujats si les condicions geològiques, atmosfèriques o morfològiques no són favorables. La tecnologia utilitzada en aquest sistema es basa en la utilització d’una o diverses fibres òptiques esteses al llarg del recorregut ferroviari. Smanslope és un dels projectes tecnològics que impulsa Adif en el marc del model d’innovació oberta, comprès en el Pla d’innovació de les infraestructures del transport 2018-2020 del Ministeri de Foment.