motos a la ciutat de bcn

Els motoristes de la ciutat disposen de gairebé 78.000 aparcaments per a motos en calçada distribuïts per la ciutat. Des de l’inici del mandat s’han incrementat en 8.534 el nombre de places en calçada. La xifra suposa un increment del 12,3 % en els darrers dos anys.

En aquest període també s’han reduït 228 places d’aparcament per a motos que estaven senyalitzades sobre les voreres. A dia d’avui encara en resten 4.744, que el govern municipal vol continuar baixant a calçada de manera progressiva.

A aquesta oferta d’aparcament també se li han d’afegir les places que resulten d’aplicar la normativa actual, que permet l’estacionament de motos sobre les voreres amb determinades condicions, així com també les places per a l’estacionament de motos situades als aparcaments fora de la calçada.

La vorera, per als vianants

L’Ajuntament creu que la vorera ha de ser un espai segur i amable, que ofereixi unes condicions adequades per a les persones que es desplacen a peu. En aquest sentit, la tinenta d’alcaldia, Laia Bonet, ha explicat que “treballem per assegurar una bona oferta d’estacionament per a motos en calçada, que garanteixi espais de ple dret on aparcar amb seguretat i comoditat i permeti, alhora, anar deixant les voreres lliures de motos i ciclomotors”.

Quan es pot aparcar la moto a la vorera?

Segons l’Ordenança de Vehicles i Vianants es pot aparcar a la vorera sempre que no hi hagi senyalització específica que ho prohibeixi i només si hi ha les condicions següents:

  • Si la vorera fa entre tres i sis metres d’amplada, s’hi pot aparcar en paral·lel (a un mínim de 0,5 metres del límit de la vorada) i entre els escocells, sense entorpir el pas de sortides de pàrquings, papereres, contenidors, i a un mínim de dos metres dels passos de vianants i les parades d’autobús. És imprescindible deixar tres metres lliures de pas per a les persones que van a peu.
  • Si la vorera fa més de sis metres es pot aparcar en semibateria, sempre que hi hagi més de tres metres lliures de pas.