A pocs mesos per esgotar el mandat el govern municipal treu pit i aprofita també per llençar advertiments a l'executiu català JORDI HEREU, alcalde de Barcelona Nosaltres som dels que apostem per la inversió, la defensem. A ells els direm que no es poden aturar. Som solvents, podem fer-ho. Afirmen que la inversió en espai públic durant aquest mandat ha estat inaudita, el doble que en l'anterior, i que en el cas de l'enllumenat la inversió s'ha triplicat. JORDI HEREU, alcalde de Barcelona Hi ha ciutats que han apagat les llums, nosaltres hem fet una gran inversió. En els darrers quatre anys s'han fet reformes integrals a 367 carrers, el que suposa el 43% del total de la via pública de la ciutat. Les actuacions comprenen la millora del clavegueram, del paviment i de les calçades. S'han transformat en plataforma única 142 carrers i s'ha avançat en l'accessibilitat amb nou grups d'escales mecàniques i 14 ascensors. La regidoria de medi ambient també ha volgut destacar l'increment del patrimoni arbori amb més de quatre mil arbres, convertint Barcelona en una de les ciutats europees amb més arbrat viari.

Les actuacions comprenen tant obres en superfície, com la renovació de les voreres, la repavimentació o el canvi de fanals, com obres subterrànies, com són la millora del clavegueram o el soterrament de 120 quilòmetres de xarxes de servei. A més, s’ha millorat l’accessibilitat a moltes vies. En total, 147 carrers s’han transformat en plataforma única, i s’han instal·lat 9 grups d’escales mecàniques i 14 ascensors. Les actuacions, a més, converteixen Barcelona en una de les ciutats europees amb més arbrat viari.

En el balanç que n’ha fet avui, Hereu ha assegurat que l’Ajuntament ha fet un esforç enorme per millorar l’aspecte de la ciutat. Segons el consitori, la inversió en espai públic d’aquest mandat és el doble que en l’anterior, i el triple pel que fa a l’enllumenat púbilc. Tot plegat, ha costat 249 milions d’euros. L’Ajuntament ha comptat amb el suport dels Fons Estatals d’Inversió i també de fons Europeus.