200 càmeres vigilaran a partir de l’1 de gener del 2020 que els vehicles que entren a la Zona de Baixes Emissions tinguin l’etiqueta ambiental que els permet circular. Segons ha explicat al debat d’‘El matí de Barcelona’, Cristina Castells, directora d’Energia i Qualitat Ambiental de l’Ajuntament de Barcelona, les càmeres s’estan instal·lant aquests dies, sovint a les nits. Castells ha dit que n’hi ha “les mínimes suficients” i que estan col·locades en punts “conflictius”, com a la majoria d’entrades i sortides de les rondes, també a la ciutat, i als altres municipis que conformen la ZBE, és a dir, l’Hospitalet, Sant Adrià de Besòs, Esplugues i Cornellà. Les càmeres no estan amagades sinó que es veuen, com els radars.

Com funcionaran les càmeres?

Sobre el funcionament de les càmeres, Carles Conill, director de Mobilitat Sostenible de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ha explicat que un cop feta la fotografia aquesta es processarà per comprovar si la matrícula del vehicle té l’etiqueta ambiental. També es comprovaran les altres casuístiques, com si el vehicle té una autorització especial per circular aquell dia, si pertany a una persona amb mobilitat reduïda, si és un vehicle estranger amb autorització o sense… Un cop fet aquest control, si el conductor ha comès una infracció s’enviarà a l’ajuntament pertinent que són els que imposaran les multes, de 100 € en cas d’infracció lleu.

L’import de les multes serà el mateix en tots els municipis. “S’ha fet un esforç d’anar tots a l’una en aquestes coses importants”, ha destacat Castells.

Nous senyals de prohibició per la ZBE

Per la seva banda, Carles Conill, director de Mobilitat Sostenible de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ha explicat que aquests dies també es canviaran els senyals que fins ara informaven de l’entrada la zona de baixes emissions per un disc de prohibició “amb un cotxe fumejant a dins”. Aquests dies de desembre els nous senyals estaran tapats, perquè encara no haurà entrat en vigor la prohibició, i a partir de l’1 de gener ja seran visibles pels conductors.