Queden poc més de 10 anys per aturar un procés que pot ser irreversible i de conseqüències incalculables per als humans. Ho asseguren científics de tot el món en el darrer informe de les Nacions Unides sobre canvi climàtic. Ets conscient de l’amenaça que suposa, també a casa nostra? Et posem a prova amb un joc de 10 preguntes sobre l’emergència climàtica a casa nostra.