Vent catabàtic de Collserola

Us volem explicar un fenomen local que potser heu percebut els més matiners. Es tracta del fenomen del vent catabàtic: corrent d’aire descendent des de la serra de Collserola que es produeix a causa de la diferència de temperatura entre la part alta d’aquesta serralada i les zones baixes que toquen al mar.

El vent catabàtic és un corrent d’aire de drenatge que s’origina perquè equilibra les diferències de massa d’aire entre dues zones. Aquesta massa d’aire que flueix o baixa des del vessant d’una muntanya, en aquest cas Collserola o Sant Pere Màrtir, té més densitat en relació amb l’aire circumdant, i precisament aquesta dicotomia produeix la circulació o el moviment de l’aire en superfície.

Aquest vent es nota més a la part alta de la ciutat, especialment a la Zona Universitària, Pedralbes, Sant Gervasi, Nou Barris o Sant Andreu. La disposició dels carrers és un factor clau en la canalització i increment d’aquest vent: les vies que es troben perpendiculars a Collserola canalitzen i acceleren aquest corrent d’aire. Aquí entra en joc un altre fenomen: l’efecte venturi. Aquest fet explica l’acceleració d’una massa d’aire quan ha de passar per un espai més estret. Aquest vent, quan baixa per Collserola, ho fa de forma lliure i sense estar encaixonat entre edificis. Quan es troba amb el teixit urbà, tot el fluid ha d’augmentar la velocitat per encabir-se en carrers més estrets .

Això succeeix en els carrers que miren cap a muntanya, mentre que les artèries viàries o carrers perpendiculars al sistema litoral frenen el vent a causa dels edificis adjacents.

Quines condicions meteorològiques s’han de produir?

Aquest fenomen local es produeix quan tenim absència d’inversió tèrmica, de tal manera que hi ha molta diferència de temperatura entre la part alta de Collserola i els barris marítims com la Barceloneta.

Per exemple, aquest dissabte s’ha produït un lleuger vent catabàtic, però no gaire significatiu, amb registres que han assolit els 37 km/h a la zona de Montbau o els 22 km/h a la Zona Universitària. Aquest matí la diferència tèrmica entre les cotes més altes i la part baixa no ha estat suficientment significativa per generar aquest corrent descendent d’una forma més evident: l’Observatori Fabra ha enregistrat una mínima de 8,5 ºC, mentre que a Gràcia la mínima ha estat de 10 ºC. Per tant, podríem afirmar que hem tingut una lleugera inversió tèrmica que ha impedit la presència del catabàtic.