Feia més de 20 anys que no s’observava cap exemplar de tritó verd als aiguamolls de l’Empordà i, de fet, aquesta espècie d’amfibi ja es donava per desapareguda a la zona. Ara, però, l’Observatori Amfíbic de l’associació ecologista IAEDEN n’ha localitzat una població reproductora. Concretament, ha trobat un mascle, diverses femelles i un gran nombre de larves en diferents estadis de desenvolupament.

Projecte finançat per la Fundació Barcelona Zoo

La troballa ha tingut lloc durant la recerca per a l’elaboració de l’Atles d’amfibis del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Aquest projecte està finançat per la Fundació Barcelona Zoo, amb la col·laboració del Centre de Fauna dels Aiguamolls de l’Empordà i el centre de recerca en ecologia CREAF.

El tritó verd està catalogat com a espècie protegida per diverses lleis en l’àmbit estatal, a més d’estar inclosa en el catàleg de fauna amenaçada de Catalunya. Ara, els zoòlegs demanen que s’actuï “de manera efectiva per garantir la supervivència d’aquesta petita població i salvar les possibles amenaces que podrien fer que espècie desaparegués de nou”.

L’extinció del tritó es donava per feta

Aquest tipus d’amfibi era molt freqüent a la plana de l’Empordà fins als anys 80, però a finals de la dècada dels 90 i principis dels 2000 va començar a desaparèixer. Des de llavors no s’havia trobat cap individu de l’espècie a aquesta zona i se’n donava per feta l’extinció, a causa de la intensificació i canvi agrari, la nitrificació de les aigües i l’arribada d’espècies invasores, com el cranc de riu americà.