La Fundació Palo Alto va instal·lar fa cinc mesos dos sensors al recinte amb l’objectiu d’estudiar els nivells de soroll, humitat i contaminació de l’aire en aquest espai privilegiat de la ciutat. Ara, els primers resultats confirmen que tant els nivells de soroll com l’emissió de partícules i la temperatura, són més baixos que a la resta de la ciutat gràcies, majoritàriament, al verd que hi ha. De fet, les dades mostren que treballar en aquest recinte fabril del Poblenou és l’equivalent a fer-ho en un parc natural.

Les bones condicions de treball es poden replicar?

La Fundació volia tenir indicadors que confirmessin les bones condicions de treball que hi ha en aquest indret perquè fossin replicables en altres entorns laborals. Tot i que no és senzill reproduir a Barcelona l’entorn d’aquest recinte, segons el Daniel Romeo, director de la Fundació Palo Alto, sí que hi hauria elements que es podrien imitar.

Potser no cal fer un edifici des de zero, es poden reaprofitar espais. I amb aquests espais, a banda de no haver de tirar a terra i reconstruir, que és una vessant molt sostenible, s’ha d’incorporar el verd i la relació entre l’interior i l’exterior. Això pot donar una visió de pacificar els espais, pacificar els carrers.

Col·laboració amb Fab Lab Barcelona

Els mesuraments es fan amb Smart Citizen Kit, una tecnologia desenvolupada per Fab Lab Barcelona. Són uns sensors amb programari i maquinari lliures que s’alimenten amb panells solars i disposen de wifi, cosa que fa que es puguin pujar dades en temps real.

Tota aquesta informació es pot consultar en obert al web de la Fundació Palo Alto, i la intenció és publicar periòdicament els resultats durant l’any que està previst que duri el projecte.