contaminacio-acustica-cotxes
El 20% de la població europea està exposada a nivells de soroll prolongats que resulten perjudicials per a la salut.

En un planeta en què tothom fos del primer món ja hauríem consumit el total de recursos naturals que la Terra pot generar en un any.

Una eina que mesura quan sobrepassem aquesta data

El Dia de la Sobrecapacitat de la Terra és el dia en què hipotèticament s’haurien acabat tots els recursos naturals que la Terra genera cada any.

Es tracta d’una eina associada a Global Footprint Network, una entitat sense ànim de lucre reconeguda internacionalment i que mostra, tant en àmbit munidal com per països, aquesta data, que anomena “overshooting day”.

Així, aquesta eina, tenint en compte els hàbits de consum de la població (bé sigui d’un país en concret o de tot el món), la demanda d’aliments, la necessitat de fusta, productes del mar i espai per a infraestuctura urbana, entre altres molts factors, calcula la data a partir de la qual es viu a “crèdit” del que pot generar el nostre planeta.

El primer món, el més cruel amb el planeta

Segons les dades que Global Footprint Network ha pogut calcular enguany, que no són gaire diferents de les d’anys anteriors, ja viuríem a crèdit si tothom tingués els hàbits d’una persona del primer món.

Dia de Sobrecapacitat de la Terra calculat per països. Font: Overshootday.org / footprintnetwork.org

Així, els països de la Unió Europea, el Japó, els Estats Units , Rússia, però també els Emirats Àrabs o Qatar haurien superat aquesta data límit en què se sobrepassarien teòricament els recursos naturals generats pel planeta durant els 12 mesos de l’any.

Alguns països, com Qatar o Luxemburg, només haurien arribat al febrer amb els recursos d’un any i viurien la resta de l’any a crèdit.

Per contra, els països menys desenvolupats són els que més s’acosten a l’equilibri entre oferta i demanda anual de recursos naturals, fins al punt que països com el Txad, Indonèsia o St. Tomé i Príncep gairebé viuen en un equilibri total entre necessitats i disponibilitat de recursos.

Espanya, a finals de maig

En el cas d’Espanya, aquesta setmana seria quan, si tot el planeta tingués els nostres hàbits de comportament (alimentari, de transport, etc.) hauríem consumit tots els recursos naturals anuals disponibles.

Així, el 25 de maig ens hauríem quedat sense recursos naturals i viuríem a crèdit dels recursos que la Terra té estalviats durant segles i mil·lennis. La data en el cas espanyol és dos dies anterior a la calculada per a 2020 (27 de maig).

El Dia de la Sobrecapacitat de la Terra, cada cop més aviat

El dia en què en àmbit mundial se sobrepassa la capacitat anual que la Terra té per generar recursos naturals s’ha anat avançant cada any de forma gairebé dramàtica.

Evolució del dia anual de sobrecapacitat anual de recursos des del 1970. Font: Overshootday.org / footprintnetwork.org

Només l’any passat es va aconseguir endarrerir tres setmanes, però va ser estrictament per causa de la pandèmia del coronavirus.

En poques dècades s’ha passat d’un gairebé equilibri just entre necessitats i disponibilitat a viure a crèdit. Un crèdit que cada cop és més alt. Actualment es calcula que es necessitarien els recursos naturals de més d’un planeta i mig per satisfer la demanda mundial.