recursos Terra
Font: https://www.overshootday.org/

El dia 28 de juliol va ser el dia en el qual el nostre planeta va esgotar tots els recursos naturals que genera al cap de l’any. Aquesta data es coneix com el Dia de la Sobrecapacitat de la Terra (Overshot Day). Es tracta, per tant, de la data en la qual la demanda anual dels recursos naturals supera la capacitat que té la Terra per regenerar-los.

Enguany aquesta data s’ha avançat un dia respecte de l’any 2021.

Què és exactament el Dia de la Sobrecapacitat de la Terra?

Correspon al dia en el qual la Terra hauria exhaurit tots els recursos naturals generats en un any. Es tracta d’una eina associada a Global Footprint Network, una entitat sense ànim de lucre reconeguda internacionalment i que mostra, tant en àmbit mundial com per països, aquesta data, que anomena “overshooting day”.

Aquesta eina té en compte els hàbits de consum de la població (bé sigui d’un país en concret o de tot el món), la demanda d’aliments, la necessitat de fusta, productes del mar i espai per a infraestructura urbana, entre altres factors. Amb aquestes dades calcula la data a partir de la qual es viu a “crèdit” del que pot generar el nostre planeta.

Variacions en funció del ritme de vida de cada país o regió

El 28 de juliol és la dada que té en compte el total planetari. Malgrat això, hi ha diferències molt evidents en funció del ritme de vida de cada regió planetària.

Per exemple, si la població mundial visqués com els habitants de Qatar, el total de recursos planetaris s’esgotaria en poc més d’un mes, concretament el 10 de febrer. Al ritme dels habitants de l‘estat espanyol aquesta data correspondria al 12 de maig, i al dels habitants d’Algèria, el 4 de setembre.

Caldria que tots els habitants de la Terra visquessin com els de Jamaica per aproximar-nos a l’equilibri, ja que en aquesta regió planetària es preveu que s’esgotin els recursos d’aquest 2022 el dia 20 de desembre.

Font: overshootday.org