Barcelona tancarà definitivament dilluns el sistema de recollida pneumàtica mòbil de residus. El dia 30 de novembre es farà l’última recollida amb aquest sistema a les dues úniques ubicacions que queden en funcionament al districte de Ciutat Vella, a la plaça de Joaquim Xirau i a la plaça de la Vila de Madrid. A la resta d’ubicacions, a Sarrià – Sant Gervasi, Gràcia i altres punts de Ciutat Vella, el sistema ja va quedar inoperatiu durant l’estiu. Segons l’Ajuntament, el tancament és “l’estratègia més eficient i amb menys petjada ecològica” per caminar cap als models de recollida orientats a la recollida selectiva.

Les instal·lacions de recollida pneumàtica mòbil, que ja han arribat al final de la seva vida útil, es van posar en funcionament fa 20 anys, en un moment en què no es preveia la recollida separada de fracció orgànica i la recollida selectiva encara no estava prou desenvolupada.

El consistori recorda que les instal·lacions de recollida pneumàtica fixa continuen operatives, pels “avantatges tècnics” respecte a la mòbil. La diferència principal entre totes dues és que la pneumàtica mòbil requereix d’un vehicle de grans dimensions que opera com a central de recollida, és a dir, que un camió es desplaça fins al punt d’aspiració per recollir els residus. En canvi, la pneumàtica fixa té centrals en una ubicació concreta (set al conjunt de la ciutat) i es fa la recollida sense necessitat de desplaçar equips al carrer.

La recollida pneumàtica a la ciutat representa al voltant del 5 % de la recollida de residus, però la pneumàtica mòbil és testimonial i només en representa el 0,1 %.

Punts de recollida pneumàtica mòbil

Hi ha un total de vuit punts de recollida pneumàtica mòbil a la ciutat: quatre punts a Ciutat Vella, dos punts a Gràcia i dos punts a Sarrià – Sant Gervasi. Malgrat que el veïnat de totes aquestes zones ja utilitza de forma majoritària altres sistemes de recollida existents, a totes les ubicacions ja s’hi ha instal·lat l’alternativa a la recollida pneumàtica mòbil i en els propers mesos començarà la retirada de les instal·lacions.

A Ciutat Vella, el desmantellament dels tancs s’iniciarà a principis d’abril i la recollida de residus, en aquestes ubicacions, es farà amb contenidors ordinaris, al Raval, i amb recollida coordinada, és a dir, baixant les escombraries davant de la porteria entre les 20 i les 22 hores, al Gòtic. A Gràcia, la retirada de les instal·lacions de pneumàtica mòbil començarà la segona setmana de gener i la recollida a la zona es farà amb contenidors ordinaris, mentre que a Sarrià – Sant Gervasi, les instal·lacions de recollida pneumàtica mòbil es troben en edificis privats i l’alternativa també són contenidors al carrer.