Plastic curses

La Sindicatura de Greuges n’ha enviat una de freda i una de calenta a l’Ajuntament sobre la utilització de plàstic d’un sol ús a les curses esportives. D’una banda es felicita pel compromís municipal de substituir les ampolles de plàstic en favor de gots compostables a les proves que organitzen directament o bé a través d’alguna institució. En canvi, considera que aquest encert s’ha de traslladar també a les curses esportives que s’organitzen des d’entitats o iniciatives privades, i critica la manca de dades que té l’Ajuntament per quantificar l’impacte del plàstic d’un sol ús en les curses alienes. Per això recomana crear un òrgan que en controli els residus i implanti mesures per a totes les proves.

El síndic ja va posar sobre la taula la necessitat de regular l’ús d’ampolles de plàstic el 2019. Ara, l’estudi, en el marc de la Setmana Europea de Prevenció dels Residus, ha analitzat les curses disputades a Barcelona els darrers dos anys. De la seixantena de curses que es corren a la ciutat anualment, l’Ajuntament està implicat en l’organització d’una desena com ara la de la Mercè, la dels Bombers o la de Jean Bouin. El síndic considera que “el consistori actua més fermament en les curses en què és organitzador col·laborador, mentre que en totes aquelles que se celebren a la ciutat però no hi té cap vincle directe, hi ha una manca generalitzada de dades per valorar com s’està duent a terme la gestió ambiental.” En aquest sentit, des del 2017 el consistori actua per eliminar el plàstic i, de fet, l’any 2019 va ser la darrera cursa de la Mercè amb el darrer plàstic d’un sol ús, les bosses.

Recomana un codi de bones pràctiques

Segons l’informe del síndic, l’Ajuntament assegura que els requisits d’autorització de curses inclouen temes mediambientals, tot i que referents a soroll i limitació; i que durant la prova posa a disposició de l’organització els recursos de recollida de residus. El síndic, però, creu que cal fer un altre pas i recomana “valorar la conveniència de
disposar d’un codi de bones pràctiques, entès com el conjunt de recomanacions i compromisos en referència a l’ús i la gestió dels residus plàstics“.

Quantificar residus i establir-ne indicadors

També en aquesta línia creu important saber quants residus es generen i que se’n pugui fer una valoració a través d’uns indicadors, com a “primer pas per conèixer l’impacte mediambiental real que suposen les curses urbanes, i conscienciar la ciutadania sobre la necessària reducció de residus.”


Un altre punt per millorar-ne la situació seria l’elaboració d’un pla de gestió ambiental per a les curses que es desenvolupen a la ciutat, amb l’objectiu de prevenir la reducció de residus i millorar-ne la gestió.