Aquest any 2018 ens està deixant registres espectaculars de pluja. Després d’un estiu plujós ara toca fer balanç del mes de setembre, que també ho ha estat. A més, destaquen temporals importants els dies 6, 12 i 18.

Malgrat l’abundància de pluja caiguda aquest setembre, la disparitat entre barris ha estat molt important. Si analitzem les dades de les estacions meteorològiques del Raval i l’Observatori Fabra, totes dues pertanyents al Servei Meteorològic de Catalunya, veurem com és el centre de la ciutat on s’ha registrat més pluja.

El Raval acumula 155 mm aquest setembre

El setembre ha estat plujós a la ciutat, malgrat la pluja s’ha concentrat en pocs dies. De fet, dels 30 dies només n’ha plogut vuit i la majoria de litres s’han registrat en tres episodis concrets. En total, però, han caigut 155 mm i la temperatura mitjana ha estat de 24 ºC, que també és superior al valor mitjà mensual.

Si analitzem ara les dades de l’Observatori Fabra veurem com la pluja no ha estat tan significativa: 42 mm mensuals i aquest valor és inferior a la mitjana pluviomètrica. Segons la sèrie climàtica de més de 100 anys d’història aquest setembre ha plogut 35 mm menys del que tocaria per a aquest mes.

Pel que fa a les dades de temperatura sí que es confirma que ha estat un mes càlid també al punt més elevat de la ciutat ja que el Fabra ha registrat una temperatura mitjana de 21,5 ºC, mentre el valor mitjà que pertocaria per a aquest mes és de 20,1 ºC.

Les previsions meteorològiques a mitjà termini indiquen un canvi de tendència per al mes d’octubre, amb temperatura i pluja per sota del que pertocaria per a aquesta època de l’any.