Us heu preguntat mai sobre aquesta diferència? De ben segur que alguns dies d’hivern suaus en què hem assolit els 20 ºC heu anat en màniga llarga, mentre que 20 ºC a l’abril o al maig fan una sensació d’escalfor molt més contundent, com si el mercuri marqués molts més graus.

L’explicació científica o meteorològica d’aquesta dicotomia rau en la perpendicularitat dels rajos solars respecte a la superfície terrestre.

El punt de partida és que la successió de les estacions de l’any a la Terra es deuen a la inclinació de l’eix de rotació de la Terra sobre el pla del seu moviment respecte al sol, que s’anomena eclíptica. Durant el solstici d’hivern boreal (el de l’hemisferi nord), l’astre rei té la màxima declinació (distància angular) respecte a l’equador terrestre, de tal manera que la radiació solar arriba més obliqua a l’hemisferi nord i més perpendicular a l’hemisferi sud. Durant l’equinocci, la posició del sol travessa l’equador, de tal manera que la nit i el dia tenen aproximadament la mateixa duració i la perpendicularitat dels raigs solars és cada vegada més gran . Així doncs, en el transcurs de la primavera, la perpendicularitat o la força del sol va sent cada vegada més gran.

Masses d’aire diferenciades

El primer factor que ho explica és la perpendicularitat de la radiació solar, que es tradueix en la força o la potència de raigs solars que ens arriben. El segon element a tenir en compte són les característiques diferenciades de les masses d’aire entre l’hivern i la primavera.

Durant l’hivern, podem tenir 20 ºC a Barcelona com a conseqüència d’un fenomen local, com per exemple, els vents de ponent que reescalfen l’aire a les capes baixes. Tot i així, l’atmosfera es troba freda, amb característiques hivernals.

Durant la primavera i a trets generals, el corrent en jet es troba a latituds molt més altes i restringeix molt més les masses fredes al voltant dels pols. Aquí a les latituds mitjanes hi tenim masses d’aire més temperades i per tant, amb un aire més suau a capes mitjanes, que implica més sensació de confort o escalfor.

Això sí, no podem obviar les marinades, que refresquen l’ambient a primera línia de la costa i en algun moment fan una lleugera sensació de frescor durant la primavera. Precisament, aquest règim de vents locals frenen les temperatures arran de mar.