Senglars en contacte amb humans i animals domèstics

Els senglars de l’àrea metropolitana són portadors de bacteris intestinals resistents als antibiòtics, uns bacteris que podrien transmetre’s als humans. És la conclusió a què ha arribat un estudi de l’IRTA i el SEFaS-UAB, després d’analitzar mostres fecals de 130 senglars dels entorns de Barcelona, Collserola i Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

En concret, s’han detectat bacteris de Campylobacter i salmonel·la, dos dels principals patògens de transmissió alimentària que circulen per Europa i que són responsables de gastroenteritis en humans. La fauna salvatge pot adquirir-los, especialment en zones urbanitzades, en què sovint busquen aliments a les escombraries. Segons l’estudi, el 60 % de les mostres fecals analitzades tenien bacteris de Campylobacter resistents a antibiòtics. Pel que fa a la salmonel·la, només se’n va trobar en quatre senglars, però també eren soques multiresistents.

Com poden passar els bacteris als humans?

Segons els responsables de l’estudi, la transmissió de patògens entre humans i senglars es pot produir de diverses maneres. Es pot donar per contacte directe o indirecte amb l’hàbitat dels senglars, com podria ser aigua contaminada. També s’apunta que els animals salvatges podrien transmetre els patògens al bestiar o als animals de companyia, que després els encomanarien a les persones.

La població de senglars ha augmentat significativament en els darrers anys, així com també el nombre d’incidències amb la ciutadania, que aquest estiu es van triplicar en comparació amb l’any anterior. Per això, els responsables de l’estudi creuen que cal tenir en compte la fauna salvatge a l’hora de gestionar la salut pública.