La Roser Cabré-Verdiell és una de les 1.200 voluntàries que participen en el projecte BiSC (Barcelona Life Study Cohort), un estudi que vol analitzar com afecta la contaminació atmosfèrica en el desenvolupament dels nadons, fins i tot abans de néixer. Es tracta d’una investigació coordinada per l’Institut de Salut Global de Barcelona en què participen l’Hospital Sant Joan de Déu, l’Hospital Clínic i l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

En la investigació s’analitzarà com influeix la pol·lució en la placenta, en el desenvolupament cerebral i en el creixement del fetus i del nadó així com l’exposició de cada dona als contaminants ambientals. Fins ara només s’havia investigat l’efecte de la contaminació en infants i  en adults, però no en nadons ni fetus de manera individualitzada, com pretén aquest estudi.

Les voluntàries han de tenir entre 18 i 45 anys, estar bé de salut i tenir un embaràs únic. “Requereix que tinguis el compromís de fer un seguiment important durant tot l’embaràs“, explica Cabré-Verdiell. Durant algunes setmanes del primer i el tercer trimestre els seguiments són intensos i les voluntàries han de dur sempre amb elles uns aparells que mesuren els índex de contaminació allà on vagin.

A més, també han de fer una sèrie de controls i qüestionaris a l’hospital. El seguiment segueix fins 18 mesos després d’haver nascut el nadó per veure quina afectació cognitiva pot tenir la pol·lució atmosfèrica també en el desenvolupament extrauterí.

Dades per fer polítiques valentes

“Participo en aquest estudi perquè estic preocupada per l’aire que respiro“, explica la Roser Cabré-Verdiell, que diu que no ho fa per saber les seves dades particulars sinó perquè els experts en puguin extreure conclusions i fer-ho arribar a qui correspongui, perquè “pugui aplicar polítiques valentes que vagin encarades a solucionar un tema de salut pública”.

ROSER CABRÉ-VERDIELL | VOLUNTÀRIA PROJECTE BiSC

La Roser Cabré-Verdiell està embarassada i ha decidit participar com a voluntària en el projecte BiSC, que vol conèixer els efectes de la contaminació sobre el desenvolupament dels fetus i els nadons. Diu que no està interessada a conèixer els seus resultats sinó que ho fa perquè hi creu.

“Cal comprometre-s’hi”, diu, i “tens una mica de complex de dona biònica” per tots els aparells que cal dur per fer els mesuraments. Tot i això, “res fa mal ni res pesa massa, simplement cal ser molt constant”, assegura.