dunes
Retirada de vegetació invasora ("Xanthia") a les dunes del Baix Llobregat. Foto: AMB

Les dunes són un element estructural i paisatgístic de les platges del Baix Llobregat, de gran importància ecològica i per a la permanència de moltes platges. Actualment es troben amenaçades per la pressió urbanística i l’elevació del nivell del mar lligada al canvi climàtic.

La planta estrella de les dunes és el borró o el lliri de mar. Pel que fa a la fauna hi ha diverses aus, rèptils i papallones específiques. És un ecosistema d’alta riquesa i que convé conèixer i respectar.

Eliminació de la vegetació invasora de les dunes

Durant les darreres setmanes l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha retirat la vegetació invasora de les dunes que protegeixen les platges metropolitanes del delta del Llobregat. Les plantes eliminades corresponen al gènere “Xanthium”, una planta que es caracteritza per fer uns fruits molt enganxosos (rodons i plens de punxes) que es dispersen amb facilitat i envaeixen aquests ecosistemes.

La retirada s’ha portat a terme abans que el fruit hagi esclatat i se n’hagin escampat les llavors. A més, també s’han retirat alguns exemplars dels gèneres “Yucca”, “Carpobrotus” i “Ambrosia”. En total s’han extret 2.380 kg de vegetació invasora, amb un volum de 15 m³, que es traslladaran a la planta de compostatge de l’AMB.

Per què cal retirar la vegetació invasora de les dunes?

L’objectiu principal d’aquestes intervencions és protegir i conservar els sistemes dunars per tal que les espècies invasores no ocupin l’espai de les autòctones, que donen consistència a les dunes i augmenten la resiliència de les platges davant dels temporals i de les pujades del nivell del mar.

A més, l’existència d’espècies invasores trenca l’equilibri ecològic d’aquests espais naturals i implica una reducció de la biodiversitat.

La retirada de vegetació invasora forma part de les actuacions de gestió integral de les platges metropolitanes i s’inclou dins del Pla de millora de la biodiversitat.

Gràcies a la gestió de retirada contínua que s’està fent des del 2015, l’AMB constata una tendència decreixent de la vegetació invasora que malmet aquests ecosistemes naturals, fet que també implica una reducció de la propagació de les llavors.

Per contra, s’ha observat que l’increment dels temporals afavoreix la propagació d’algunes d’aquestes espècies invasores.