Després de l’arribada del porta a porta a Sant Andreu i les queixes d’alguns veïns, hi ha un sistema innovador alternatiu als contenidors tradicionals de residus que funciona des del 2019 al Bon Pastor i que té cada cop més seguidors. Segons l’Ajuntament de Barcelona, un 40 % dels 6.000 usuaris potencials fan servir el sistema de contenidors mòbils per abocar-hi la brossa. “Els resultats que tenim fins ara són bons perquè hi ha una bona recollida selectiva“, explica Carles Vázquez, director de Serveis de Neteja i Gestió de Residus de l’Ajuntament. Ara bé, no tot el veïnat ha canviat d’hàbits i molts encara fan servir els contenidors tradicionals propers. “Hi ha un 40-50 % que no hi participa i llença les bosses en contenidors fora de la zona”, explica Vázquez.

A més, segons el responsable de residus, hi ha entre un 5 i un 10 % d'”incívics” que deixen els residus al carrer.

Un sistema únic i pioner a la ciutat

Els contenidors tradicionals es van substituir l’abril del 2019 per plataformes mòbils que s’instal·len unes hores al matí i a la tarda, tots els dies de la setmana. Els veïns del Bon Pastor són els primers i els únics que tenen instal·lat aquest sistema a Barcelona. Es va triar aquesta part del barri perquè els carrers estrets i per a vianants dificultaven l’entrada dels camions de neteja. A més, quan no hi són les plataformes els veïns guanyen més espai públic

Seguiment per incorporar-hi millores

El projecte té la complicitat d’entitats i comerciants de la zona. Una comissió de seguiment es reuneix periòdicament per escoltar i incorporar les propostes dels veïns. “Als inicis només es recollia a la tarda, però hi havia gent que ho volia també al matí. Llavors es va decidir instal·lar meitat al matí i meitat a la tarda”, recorda José María Fanlo, de l’AV Bon Pastor. “Vam ampliar la recollida també als diumenges, perquè és el dia de trobada amb la família i és quan més orgànica es fa”, afegeix.

Entitats i Ajuntament coincideixen que aquest sistema ha arribat al Bon Pastor per quedar-s’hi. La prioritat ara és que els veïns que no hi participen canviïn els hàbits. Per aconseguir-ho, s’iniciarà aviat una nova campanya per informar-los dels avantatges del sistema de recollida amb contenidors mòbils.