Des d’aquest juny, durant dos mesos, l’aigua del Llobregat es reutilitza per augmentar el cabal del mateix riu. S’ha posat en marxa una canonada que, malgrat es va construir fa més d’una dècada, no havia entrat mai en funcionament. Es va pensar com a solució a situacions d’extrema sequera com la que, precisament, es va viure l’any 2008. Des de llavors, però, no s’ha viscut un període tan sec com aquell i, per això, no s’havia estrenat.

Part de l’aigua que acaba el procés de filtració i desinfecció a la depuradora del Llobregat viatja riu amunt a través d’aquesta enorme canonada, de 12 quilòmetres de llargària. A l’altura de Molins de Rei es torna a introduir al riu, a uns 1.700 litres per segon, i es barreja amb la que baixa.

L’Agència Catalana de l’Aigua ha decidit posar en marxa aquest sistema per l’obligació, des de l’any passat, de respectar els cabals ecològics dels rius i, també, per contrarestar els efectes del canvi climàtic que fa patir els ecosistemes de rius com el Llobregat.

De moment, la reutilització de l’aigua del riu s’està provant durant els mesos de juny i de juiol. Passat aquest temps s’analitzarà quin impacte ha tingut sobre el riu i quin ha estat el guany medi ambiental. De fet, ja s’estan prenent mostres de l’aigua reutilitzada, la que baixa del riu i la mescla de les dues. Un riu més ple pot afavorir la riquesa dels ecosistemes en un tram en què la concentració de poblacions i activitats industrials afecta la qualitat de l’aigua del Llobregat.