La imatge que tots tenim al cap d’un desballestament d’un cotxe és una premsa esclafant-ne la carrosseria i convertint-la en un paquet de ferralla. Però, de fet, aquest és el final d’un procés que, de vegades, s’allarga fins als dos anys. Malgrat de moment encara no s’està notant significativament, s’espera que l’entrada en funcionament de manera permanent de la zona de baixes emissions l’1 de gener incrementi els cotxes sense etiqueta que es porten a desballestar.

Certificat de destrucció

Tot comença amb l’arribada del vehicle a desballestar a la planta de reciclatge. El propietari el pot dur ell mateix a qualsevol de les empreses autoritzades o bé avisar perquè li vinguin a buscar. El tràmit administratiu per entregar-lo és gratuït. Les empreses fan la baixa del vehicle i s’entrega un certificat de destrucció a l’antic propietari. Tots aquells ciutadans que desballestin un vehicle i no en comprin un de nou tenen dret a sol·licitar la T-Verda, que permet viatjar gratuïtament amb transport públic durant tres anys.

Extracció de residus perillosos

Un cop l’empresa de reciclatge assumeix la propietat del vehicle, el primer pas —i això s’ha de fer en un màxim de 30 dies— és extreure’n els residus perillosos com la bateria, el líquid refrigerant, el gas de l’aire condicionat o l’oli del motor. Es guarden en contenidors fins que les empreses especialitzades en el tractament de cada residu els passen a recollir.

Extracció de l'oli del cotxe

En el cas de les bateries, per exemple, el gestor tracta l’àcid i en recicla el plom, que es pot reutilitzar. Una altra empresa s’encarrega de regenerar l’oli del motor.

Desmuntatge de peces

Les empreses de reciclatge de vehicles són negocis i, com a tals, necessiten treure un rendiment als processos que duen a terme. Això s’aconsegueix amb la venda al mercat de segona mà de peces de vehicles usats. Un cop s’ha descontaminat el vehicle, se’n treuen tots aquells elements que es poden tornar a fer servir. N’hi ha molts: elements de la carrosseria, pneumàtics, peces del motor, etc.

Peces de vehicles per reutilitzar

Magatzem de vehicles

Durant dos anys, els cotxes a desballestar ja descontaminats es poden guardar en grans esplanades. Les peces a reutilitzar es conserven més bé dins dels vehicles que a la intempèrie. És per això, que a les empreses de reciclatge els convé tenir-los guardats per, quan hi ha la necessitat d’extreure una peça concreta, poder-ho fer.

Premsa i trinxat

Passat aquest temps o quan l’empresa ho consideri oportú, ara sí, els vehicles passen a la premsa. Així es compacten i es transporten a la planta de reciclatge, que els trinxa i torna a fondre el metall. Actualment s’aprofita més del 90 % dels components d’un vehicle. Amb els nous models de vehicles, però, la normativa ja obliga els fabricants que el 100 % dels components siguin reciclables.