El punt d’intercanvi de llibres de l’Aula Ambiental de la Sagrada Família fa més de 10 anys que funciona. Obre els dilluns no festius de 10.30 a 13.30 h i de 16.30 a 19 hores. Hi ha tres voluntaris, dos al matí i un tercer a la tarda. En tot aquest temps han adaptat l’oferta a la demanda.

Els usuaris determinen l’oferta

El punt d’intercanvi de llibres s’adapta als gustos dels usuaris. Abans només hi havia novel·les, però una enquesta va revelar que els usuaris demanaven altres gèneres, com obres d’història o filosofia. La secció juvenil l’han eliminat perquè han constatat que no té gaire sortida. Els llibres infantils, en canvi, sí que desperten interès.

L’objectiu és que els llibres circulin

Per a Idoia Perera, dinamitzadora de l’Aula Ambiental, la idea és que els llibres vagin rodant. Per fer-ne seguiment posen un segell a l’exemplar cada vegada que passa pel punt. També fan un control estadístic per saber d’on venen els usuaris i si són del barri o de fora.

Els llibres han de tenir menys de 30 anys i estar en bones condicions. Per entrar a la roda cal portar un màxim de tres llibres en bon estat que es poden intercanviar per un màxim de tres volums.