Panoramica Barcelona
Imatge: Alfons Puertas

Aquest cap de setmana ens trobem en una advecció d’aire càlid a les capes mitges i altes de l’atmosfera impulsat per la borrasca Dennis, situada al nord-oest del continent europeu. Aquestes situacions i especialment a la primavera ens provoquen la formació de boires costaneres, que sovint són espesses i que poden reduir molt la visibilitat. Aquest dissabte tenim un dia força clar, tot i que hi ha núvols baixos a diferents trams de la costa, tant a les Terres de l’Ebre com a la Costa Brava.

Us volem explicar quins factors utilitzem per preveure si seran núvols baixos o serà boira, que provoquen percepcions molt diferents: cel tapat o bé reducció absoluta de la visibilitat, amb els consegüents efectes sobre la mobilitat o el trànsit aeri de l’aeroport del Prat.

Hi ha tres elements principals que determinen l’altura d’aquests dos tipus de nuvolositat baixa: la capa d’inversió tèrmica, la humitat-saturació de l’aire a diferents nivells i l’estancament de la massa d’aire.

  • Capa d’inversió tèrmica: es tracta de l’altura a partir de la qual canvien les característiques de la massa d’aire i que, en el cas d’aquest cap de setmana, s’hi situa el matalàs d’aire més suau o càlid. Aquesta capa determina el grau de compressió de l’aire i normalment, pot ajudar a aproximar si els núvols poden tapar Collserola, més amunt o bé enganxats a la superfície terrestre. En el cas d’aquest diumenge, la capa d’inversió tèrmica serà més estreta, perquè ens entrarà una bombolla d’aire càlid a capes mitjanes que provocarà una compressió d’aquest a nivells baixos.
  • Humitat o saturació de l’aire a diferents nivells. La condensació de la massa d’aire a diferents capes és determinant per saber on es produirà la formació dels núvols. Per exemple, aquest dissabte la humitat en superfície és alta, però no arriba al punt de saturació (color rosat). En canvi, demà aquest model italià ens indica que l’aire arran de mar quedarà totalment saturat, i això pot afavorir la formació de boira tancada que pot tocar punts de la costa. Normalment, s’acostumen a analitzar diferents capes: superfície, 925 hPa i 850 hPa, que corresponen a diferents altituds: 0 metres, 1.000 m i 1.500 m, respectivament. També podríem mirar el mapa a capes altes 500 hPa (5.500 metres), però no ens serviria per pronosticar els núvols baixos, sinó les bandes de núvols alts o mitjans.

Font: Consorzio Lamma. Humitat en superfície dissabte i diumenge

  • Estancament de la massa d’aire. L’absència de vent i el fet que l’aire estigui estàtic també és important. Com més estancament de l’aire, més possibilitat que aquests núvols baixos se situïn a cotes més baixes i per tant, siguin boires. Com menys estancament o vent en superfície, menys possibilitat de formació de boira arran de terra.

Així doncs, tenint en compte aquests tres factors, aquest diumenge tindrem una capa d’inversió tèrmica a una cota més baixa, menys gruix d’aquest límit que marca diferències tèrmiques entre les diferents capes troposfèriques, i una massa d’aire saturada arran de superfície i dins del mar. L’únic factor que potser no es complirà serà l’estancament de la massa d’aire, ja que al migdia tindrem vents de component sud. De boires denses i tancades tot el dia probablement no, però sí que tindrem l’oportunitat de visibilitzar bancs d’estrats baixos que poden endinsar-se des de la costa cap a l’interior.