Port de Barcelona

El Port de Barcelona ha aprovat l’elaboració d’un Pla d’actuació que permetrà electrificar els molls en un termini de set anys. L’objectiu d’aquest projecte és poder subministrar energia elèctrica des del moll als vaixells que atraquin a Barcelona. La previsió és que aquesta càrrega es faci a través d’una connexió a la xarxa elèctrica quan les embarcacions hi estiguin amarrades. D’aquesta manera, els vaixells podran apagar els motors reduint, per tant, les emissions contaminants.

Amb aquesta proposta el Port es compromet a donar resposta a l’emergència climàtica declarada a la ciutat. La Direcció General del Port de Barcelona serà l’encarregada d’elaborar, en sis mesos, aquest projecte, i de definir quina serà la inversió necessària per assolir els objectius. Es preveu que per poder fer l’electrificació caldran uns 60 milions d’euros.

Aposta per les energies renovables

El Port de Barcelona impulsarà també la producció d’energies renovables, principalment fotovoltaica, al recinte portuari. En un comunicat asseguren que la finalitat és generar l’energia necessària per fer que el subministrament elèctric als vaixells provingui a través de “fonts de producció netes”.