Les últimes setmanes s’han vist diversos porcs senglars en zones de Barcelona més allunyades del que és habitual, com per exemple, als voltants de l’Hospital de Sant Pau o a Virrei Amat.

Quants porcs senglars hi ha a Collserola?

És difícil determinar quants exemplars hi ha a Collserola per raons evidents, però segons un informe del Departament d’Agricultura de la Generalitat, la temporada passada hi havia una densitat de 6,8 porcs senglars per cada 100 hectàrees de zones de caça controlada. Per tant, segons aquestes dades, en aquestes àrees es calcula que hi ha uns 205 animals.

Població de porcs senglars estimada per cada 100 hectàrees

Ara bé, en el total de domini del parc natural la xifra augmenta substancialment.

On es poden caçar senglars?

Al Parc Natural de Collserola hi ha delimitades zones de caça controlada a sis municipis: el Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès, que en total sumen més de 3.000 hectàrees. El Parc Natural de Collserola les ha detallat en aquest mapa:

Quantes batudes es fan i quants senglars es cacen?

La temporada 2017-2018 es van fer 18 batudes de caça major de porcs senglars, en què es van capturar 60 exemplars, amb una efectivitat mitjana del 36 %, és a dir, que se’n van caçar aproximadament un terç dels que es van aguaitar. A aquests, cal sumar-hi 11 porcs senglars més, que es van capturar durant les batudes de caça menor, en què només està autoritzat caçar-hi senglars si suposen un risc per als gossos de caça.

71 porcs senglars capturats la temporada 2017/2018

De mitjana, van participar a cada batuda 37 caçadors, acompanyats per 43 gossos. En cada batuda es van arribar a veure nou exemplars, dels quals se’n van acabar caçant un terç, és a dir, tres animals.

 

18 batudes efectuades a Collserola

Com és una batuda de caça de senglars?

El Departament d’Agricultura determina un calendari d’autorització de sortides de caça major, és a dir, per a porcs senglars. Aquesta temporada s’han autoritzat 20 batudes, que es realitzaran en deu dissabtes entre l’octubre del 2018 i el febrer del 2019. Es fan en zones molt ben delimitades, i sempre entre les 8 h i les 15 h. Aquest dissabte, per exemple, se’n fa una a Cerdanyola, i una altra a Sant Feliu de Llobregat.

Els participants s’hi han d’inscriure a través d’alguna societat caçadora, que és qui coordina el dispositiu. També hi participen agents rurals, del Parc Natural de Collserola i de la policia local que controlen els assistents a la batuda, determinen quins camins cal tancar per delimitar la zona de caça i també vetllen pel correcte desenvolupament de la cacera.

Cada batuda té un límit màxim de caçadors, que s’estableix en funció de les parades de caça que s’estableixin. En el cas de Cerdanyola, hi poden participar un màxim de 97 caçadors, sota el paraigua de la Societat de Caçadors de l’Harmonia, que coordina tot l’operatiu.

Sobre les armes, només es permet l’ús d’escopetes carregades amb bala, i està prohibit l’ús de rifles. A més, els caçadors han de recollir de terra les baines dels cartutxos per mantenir els boscos nets.

Les batudes, una eina per fer seguiment dels senglars

Les batudes de caça són la principal font de dades per fer un seguiment de les poblacions de porc senglar a Collserola. A cada jornada de batuda els caçadors tenen l’obligació d’omplir unes fitxes, que serveixen als tècnics per controlar l’estat de la població d’animals. A més, al final de cada batuda hi assisteix personal investigador que pren mostres dels animals capturats.