Foto: Alfons Puertas

Les PM10 són petites partícules sòlides o líquides disperses a l’atmosfera, amb un diàmetre d’entre 2,5 i 10 µm. Bàsicament corresponen a pols, cendra, sutge, partícules metàl·liques, ciment o pol·len.

Aquest dijous, a les sis hores, gairebé totes les estacions catalanes de mesura de PM10 la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat de Catalunya ja mostraven valors dolents. En el cas concret de Barcelona, totes mostren valors molt per sobre dels permesos per l’Organització Mundial de la Salut, és a dir, superiors als 70 µg/m3

Dimecres Barcelona ja es trobava sota una atmosfera molt tèrbola. Els vents de sud que ens afecten impulsen la pols sahariana fins a casa nostra i, juntament amb els núvols baixos, fan que l’ambient sigui mig enterbolit i amb mala visibilitat.

Com han evolucionat les PM10 a Barcelona?

Aquesta setmana s’ha produït un augment progressiu dels registres de PM10 a les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica a Barcelona. A l’estació de mesura de l’Eixample, s’ha passat dels 35 micrograms per metre cúbic de valor màxim el dilluns, als més de 70 µg/m3 partir de dimarts. 

A l’estació de Gràcia – St. Gervasi s’ha passat dels 23 micrograms per metre cúbic de valor màxim el dilluns, als també més de 70 µg/m3  a partir de dimarts.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que el valor límit permès no hauria de sobrepassar els 40 ug/m3  de valor mitjà anual o els 50 µg/m3  de valor mitjà diari, ja que poden contribuir a l’augment de casos de càncer de pulmó i d’afeccions respiratòries, com episodis d’asma o de patologies cardiovasculars.

Fins quan es mantindrà la pols del Sàhara?

Els models de previsió de pols preveuen l’arribada de pols al Mediterrani ben bé fins divendres a la tarda, coincidint amb el pas d’un sistema frontal entre dijous al migdia i divendres al matí. Fins que no passi aquest front, la pluja que caurà serà bruta de fang, per la combinació d’aigua i pols.

Un cap passi el front, hi haurà un canvi de masses d’aire que deixarà un ambient més fresc durant el cap de setmana i també facilitarà la dispersió de les PM10.

Previsió de l’afectació de pols, aquest dijous
Previsió de l’afectació de pols, aquest divendres.