Foto: ICM-CSIC

Segons l’Atles de biodiversitat de l’Ajuntament de Barcelona, les platges de la Ciutat Comtal acullen un centenar d’espècies de peixos, entre les quals algunes d’invasores, com la sorella del sud (“Caranx crysos”), un peix que pot arribar als 70 centímetres de llargària i més de 5 quilos de pes. Aquesta espècie prové de les costes de l’Atlàntic oriental (des del Senegal fins a Angola) i de l’Atlàntic occidental (des de Nova Escòcia fins al Brasil, incloent-hi el golf de Mèxic i el Carib).

Així mateix, hi troben refugi espècies protegides com els cavallets de mar “Hippocampus hippocampus” i “H. gutulatus”, el reig (“Umbrina cirrosa”), el mero (“Epinephelus marginatus”) o el Tallahams (“Pomatomus saltatrix”), comestibles i molt apreciades gastronòmicament.

Un projecte ciutadà coordinat per l’Institut de Ciències del Mar

Fins ara, aquest Atles no disposava d’informació sobre la biodiversitat marina de les platges de Barcelona, si bé ara s’ha pogut incorporar aquesta nova capa de peixos gràcies a les dades aportades per la plataforma de ciència ciutadana MINKA, liderada per l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) de Barcelona.

 Jaume Piera, coordinador de MINKA i investigador de l’ICM-CSIC, explica que estan molt contents de representar la biodiversitat marina en aquest Atles “i que a sobre sigui gràcies a la participació ciutadana coordinada per l’ICM-CSIC”

La presentació oficial d’aquesta nova capa d’informació sobre la biodiversitat marina del litoral barceloní tindrà lloc el pròxim 1 de juny a l’ICM-CSIC en un acte al qual assistiran des de representants de l’administració fins a altres d’empreses i institucions del sector públic i privat.

Quatre anys recollint dades

Les dades corresponents a aquesta nova capa de peixos de l’Atles s’han recollit durant els últims quatre anys gràcies a dues iniciatives impulsades en el marc del projecte MINKA, UrbamarBio, coliderada per Anèl·lides, serveis ambientals marins i l’ICM-CSIC, i la BioMarató, organitzada per l’Institut de Ciències del Mar-CSIC.

MINKA és una plataforma de ciència ciutadana, que ha participat en aquestes iniciatives en sortides d’immersió lleugera i submarinisme que han permès recopilar una gran quantitat d’observacions. Gràcies a aquesta col·laboració ciutadana s’han pogut censar el centenar d’espècies diferents de peixos al litoral de Barcelona.

Totes aquestes observacions ja estan validades i a disposició de la comunitat científica amb l’objectiu d’ajudar a avançar en la recerca i millorar les polítiques de gestió d’algunes espècies, en especial de les més vulnerables.