Amb el compte enrere engegat per a l’entrada en vigor de la zona de baixes emissions de Barcelona, que prohibirà l’entrada dels cotxes més contaminats a la ciutat, la mesura continua generant reaccions. La Plataforma per la Qualitat de l’Aire, que considera la mesura insuficient, veu amb preocupació que el focus del debat sobre la nova ordenança es posi en l’homologació de filtres per part de la DGT. Per l’entitat, qualsevol solució ha d’incloure la reducció dràstica dels vehicles que circulen per la ciutat. Per això reclamen un peatge urbà que funcioni com a mesura dissuasiva.

Des de la Plataforma per la Qualitat de l’Aire, que ja va presentar al·legacions al projecte, repeteixen que la instal·lació de filtres de partícules no aconsegueix reduir la contaminació atmosfèrica. En aquest sentit, recorden que la mesura ja estava prevista en bona part de les ZBE d’altres ciutats europees que fa anys que van implantar-la. El resultat ha estat decebedor, perquè només van aconseguir reduccions en les concentracions del sutge o carbó negre, però no va tenir incidència en les partícules PM10 i el diòxid de carboni NO2.

“No es tracta de canviar el cotxe ni els filtres, es tracta de reduir la circulació de vehicles especialment l’ús habitual gairebé individual.”

Una oportunitat de rectificar

La plataforma considera que el debat sobre els filtres de partícules és una nova oportunitat per replantejar el model de ZBE de Barcelona. Per això, demanen responsabilitat a les administracions per implantar el que consideren que serà una solució eficaç i definitiva a la contaminació: la taxa anticontaminació o peatge urbà. Asseguren que és una mesura que ha demostrat resultats immediats en la reducció de vehicles, de fins al 30 %.

Proposen una taxa diària de 10 euros a tots els turismes, amb excepció a vehicles de tres o més ocupants i persones de mobilitat reduïda.

“El peatge és eficaç i menys regressiu, no prohibeix l’ús puntual i optimitzat dels vehicles, i permet alliberar de forma ràpida l’espai viari dominat pel vehicle privat  per potenciar modes més sostenibles.”