Parcs i Jardins plantarà 738 arbres al barri de la Trinitat Vella fins a finals d’any. Els treballs de reforestació es faran al parc de la Trinitat i a diferents zones de l’entorn que limiten amb les vies ràpides que envolten el barri.

El projecte també inclou la retirada de 82 arbres morts o en mal estat, que se substituiran per uns altres, i es rehabilitarà i adaptarà la xarxa de reg existent per abastir els nous arbres.

Es plantaran noves espècies

Les espècies d’arbre que es plantaran són xiprers, grevillees, reuteriers i algun pollancre. Algunes d’aquestes són exemplars que no existeixen encara al parc de la Trinitat. Segons explica el tècnic d’àmbit de Sant Andreu de Parcs i Jardins, Sergi García, s’ha fet aquest canvi d’espècie per pal·liar alguns problemes com ara que es podreixin per la manca d’aigua.

La primera actuació, però, serà retirar, per diferents motius, 82 arbres. Alguns d’aquests causen problemes de seguretat, altres estan morts o en mal estat o son estèticament irrecuperables. Aquests arbres se substituran per uns altres i també s’ompliran les posicions d’arbrat buides actualment.

Un projecte fruit de la demanda veïnal

Aquesta és la primera gran actuació que es fa al parc de la Trinitat des de la seva inauguració el 1993. Els veïns ho havien demanat des de fa temps. El president de Trinitat Uneix, Paco Flores, recorda que el parc de la Trinitat és el pulmó verd del barri.

El parc necessita el seu arbrat per oxigenar l’aire, per fer de barrera sonora i visual
Paco Flores, president Trinitat Uneix

La reforestació de la Trinitat Vella té un pressupost de gairebé 293.000 euros, que prové del pacte del govern municipal amb el grup d’ERC. La regidora de Sant Andreu, Lucía Martín, assegura que és una actuació preliminar i d’aquí a uns mesos també es farà una altra actució més intensiva de les instal·lacions del parc de la Trinitat Vella.