plagues estiu 2019

Les plagues de determinats d’insectes són cada cop més habituals. La calor afavoreix que proliferin determinades espècies i això provoca més capítols de plagues a l’estiu, fet que s’agreuja amb el canvi climàtic. Després d’una primavera càlida i menys plujosa del que és habitual i un estiu que els mapes diuen que serà molt calorós, els experts adverteixen que les paneroles, el mosquit tigre, la vespa asiàtica, la mosca negra i les xinxes es poden convertir en plaga a l’estiu del 2019.

A continuació recollim les mesures preventives que l’Associació d’Empreses de Control de Plagues de Catalunya, (ADEPAP), recomana per combatre les plagues en funció de l’insecte. La primera és comuna:

1. Paneroles

Les paneroles són una plaga habitual a l’estiu. La principal mesura preventiva és la neteja i el manteniment del clavegueram, responsabilitat de l’Ajuntament. En l’àmbit domèstic, també es poden prendre mesures com eliminar o mantenir tancada qualsevol font d’aigua o aliment que pugui estar a l’abast d’aquests animals. També cal mantenir una bona ventilació, netejar els lloc on facin niu, i corregir les deficiències estructurals i esquerdes dels habitatges.

2. Mosquit tigre

El cas del mosquit tigre preocupa, perquè és un important transmissor de malalties. Per evitar que es multipliquin el més important és evitar que trobin llocs on puguin fer la posta d’ous i fer la fase larvària aquàtica. Per això, s’ha d’evitar acumular aigua a l’exterior i que cal buidar els recipients per evitar que hi quedi aigua estancada. En cas que els ciutadans detectin molta activitat del mosquit tigre en alguns punts de l’espai públic cal que avisin l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

Per evitar les picades a casa, es poden instal·lar mosquiteres, vestir peces de màniga llarga i utilitzar repel·lents d’insectes.

3. Vespa asiàtica

La vespa asiàtica ha ocupat en els darrers anys hàbitats mediterranis que s’allunyen dels requisits de l’espècie, que és originaria de la Xina. Això indica que s’ha adaptat ràpidament al nostre ambient, més sec. Les picades causen un dolor intens, seguit d’una coïssor semblant a la d’una cremada. També produeixen perjudicis als fruticultors i apicultors, per exemple, ataquen l’abella de la mel.

Per combatre la vesta asiàtica s’ha de retirar i eliminar el niu, una actuació que s’ha de fer de nit amb aliments biocides, captura de vespes reina i impregnacions amb entomopatògens. Es tracta d’una operació que comporta riscos i que, per tant, ha de ser realitzada per empreses especialitzades que segueixen un protocol específic.

4. Rosegadors

En els darrers anys també s’ha constatat un increment d’incidències provocades per rosegadors. Aquest és un fenomen global que afecta diversos països europeus. Els especialistes en control de plagues afirmen que les causes en són les restriccions d’ús d’alguns productes biocides i la gran capacitat d’adaptació d’aquests animals. Tot plegat provoca que cada cop sigui més complex mantenir-ne la població en les llindars de tolerància establerts.

En aquest cas, la recomanació dels experts és contactar amb l’Agència de Salut Pública i empreses especialitzades.

5. Xinxes de llit

Un altra plaga cada cop més freqüent és la de xinxes de llit, que s’associa al trànsit de mercaderies i el turisme. En aquest cas, els experts també consideren que la reducció de biocides també n’ha permès la proliferació. Per això es recomana a la població que revisi a fons l’equipatge per tornar a casa i rentar la roba a més de 50 ºC de temperatura a la rentadora.

Les plagues més habituals a Barcelona

A la ciutat els experts diuen que les plagues més preocupants són les paneroles, els rosegadors, el xinxe del llit i el mosquit tigre.