El tractament de control de la població de coloms amb anticonceptiu funciona. Es va posar en marxa el 2017 i la reducció de la població, allà on s’ha administrat el fàrmac, és del 60 %. En concret, s’ha produït una disminució de 2.278 exemplars, respecte als 3.801 tractats a l’inici del projecte. Actualment la ciutat té 44 dispensadors, que cobreixen 36 colònies de coloms, i estan situats segons criteris de densitat i de les molèsties ocasionades per aquestes colònies.

L’estratègia de l’Ajuntament per controlar la superpoblació de coloms a la ciutat comporta reduir la fertilitat, dificultar la nidificació, i reduir significativament la quantitat d’aliment que els ciutadans els proporcionen. Una entitat animalista, però, va denunciar el consistori fa uns mesos per “pràctiques violentes” en els mètodes de control.

Crida ciutadana a no alimentar els coloms

Precisament, per fer una crida a la responsabilitat de la ciutadania per no proporcionar-los menjar, l’Ajuntament posa en marxa una campanya de conscienciació ciutadana en el marc de la campanya “Cuidem Barcelona” per dissuadir els alimentadors. Han impulsat un programa de formació per als informadors municipals, agents cívics,
educadors socials i agents de policia de barri dels districtes per identificar-los i que puguin interaccionar amb aquestes persones per tal d’aconseguir que redueixin la quantitat d’aliment aportat o fins i tot que deixin d’alimentar.

Detectat un grup de venedors il·legals de menjar per a coloms a la plaça de Catalunya | VÍDEO

Les denúncies de ciutadans per l’alta densitat de coloms (1.504 registrades el darrer any) responen precisament a problemes generats per la presència d’alimentadors i també per nidificacions en edificis. En aquest balanç també hi ha comptabilitzades sol·licituds d’intervenció equipaments concrets, com podrien ser els mercats alimentaris.

Mesures anticoloms als mercats municipals

En la majoria de mercats la presència de coloms és molt habitual, en alguns casos causen problemes greus i en d’altres incidències puntuals. Davant d’aquesta problemàtica es realitzen diferents mesures, respectant el màxim possible, la imatge de l’edifici. Es col·loquen malles antiocells, dissenyades per col·locar-les a l’exterior del edificis, per evitar que puguin accedir a espais on moltes vegades tenen possibilitat de niar.

Durant l’any 2021 es van fer mesures als Mercats de la Mercè, Barceloneta, Ninot, Sants, Vall d’Hebron-Teixonera i la Marina; durant el 2022 s’han aplicat mesures puntuals al Mercat de Sant Antoni, i està previst fer actuacions importants a la Boqueria i a Santa Caterina, aquesta última ja en execució.