El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola buida i asseca periòdicament el pantà de Vallvidrera per tal de retirar-ne les espècies invasores que alguns ciutadans hi aboquen. L’objectiu és evitar que els peixos exòtics trenquin l’equilibri de l’ecosistema de la zona. La intervenció va començar aquest dilluns quan els tècnics van començar la retirada de part de l’aigua del pantà. Aquest divendres, amb el pantà ja a mitja capacitat, s’ha fet pesca elèctrica per retirar-hi les espècies invasores com carpins, crancs de riu americà, tortugues de florida i, sobretot, Paramisgurnus dabryanus.

Per fer-ne una neteja a fons, el pantà es buidarà totalment i es deixarà sense aigua tot l’estiu per tal que l’espècie paramisgurnus dabryanus desaparegui completament. Aquests peixos viuen al fang i podrien sobreviure només amb humitat si el pantà no s’asseca del tot.

Invertebrats amenaçats

El “Paramisgurnus dabryanus” és un peix invasor que posa en greu perill l’ecosistema local, sobretot la vida dels amfibis. Al pantà va ser on el 2018 es va localitzar per primera vegada aquest peix a Catalunya i la segona a tot Europa. Si no es retirés aquesta espècie invasora del pantà de Vallvidrera, podria afectar l’estructura de les comunitats d’invertebrats i també les característiques de l’aigua. I segons el Departament de Territori i Sostenibilitat, podria suposar el risc potencial d’introduir els paràsits a les comunitats autòctones. Els encarregats de retirar l’invasor seran dues entitats especialitzades: l’associació Galanthus Natura i l’empresa Sorelló, mitjançant dues actuacions de pesca elèctrica.

El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola també podria haver de fer una retirada o llaurada dels fangs del pantà, ja que aquesta espècie invasora és capaç d’endinsar-se al fang per tal d’evitar la dessecació i sobreviure a temperatures elevades. En paral·lel, s’observaran els espais d’aigua aïllats per detectar si hi ha presència del “Paramisgurnus dabryanus”.

panta vallvidrera Paramisgurnus-dabryanus especie invasora
Departament de Territori i Sostenibilitat

L’origen de les espècies invasores

Les espècies exòtiques que apareixen al pantà són fruit d’alliberaments incívics de peixos d’aquarofília i espècies exòtiques com les tortugues de Florida. El Consorci del Parc de Collserola té en marxa un pla de vigilància per evitar aquest tipus d’alliberaments, que amenacen l’ecosistema de l’espai. Aquestes accions estan tipificades com a delicte ecològic i en el cas del Parc Natural de Collserola, un espai natural protegit, un delicte ecològic greu.