avís contaminació barcelona
Foto: ACN

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha endurit els límits de contaminació i ha anunciat noves directrius per complir-los. És la primera vegada en 16 anys que l’organització revisa aquestes dades. Tot i això, l’OMS no té capacitat per legislar i cada país haurà de prendre mesures per poder complir les recomanacions. Actualment, pocs països ho fan. Segons l’organització, més del 90 % de la població mundial vivia, l’any 2019, a zones on se superaven els llindars recomanats i alerta que la mala qualitat de l’aire provoca cada any set milions de morts prematures a tot el món

Aquest és el cas, per exemple, de Barcelona. Segons un estudi d’ISGlobal a la ciutat, s’evitarien cada any 1.300 morts prematures si es complissin les recomanacions de l’OMS.

Quins són els límits nous?

L’OMS estableix nous límits per a sis contaminants, entre els quals el diòxid de nitrogen que generen sobretot els cotxes. Fins ara, el límit estava en una exposició anual de 40 micrograms per metre cúbic i ara ha baixat fins a 10. A Barcelona, els darrers anys (excepte el 2020 pel confinament) s’ha superat aquesta xifra.

El 2019, per exemple, a l’estació de l’Eixample es van mesurar, de mitjana, 52 micrograms per metre cúbic. Són 12 punts més del que recomanava l’OMS en aquell moment. Ara, la xifra estaria 40 punts per sobre.

Una de les mesures que es van impulsar per intentar reduir els nivells de NO2 a la ciutat va ser la zona de baixes emissions, que limita l’ús dels vehicles més contaminants.

L’OMS també es fixa en dos contaminants molt perjudicials per a la salut: les PM2,5 i les PM10. Avisa que aquestes partícules són les responsables de provocar milions de morts cada any i una de les causes de malalties cardiovasculars, respiratòries i de càncer de pulmó.

Fins ara, el límit anual de les PM2,5 es fixava en 10 micrograms per metre cúbic i, ara, ha passat a la meitat, a 5. Pel que fa a les PM10, el llindar s’establia en 20 micrograms per metre cúbic i ara es redueix a 15. A Barcelona, habitualment, aquests paràmetres no baixen dels 40 micrograms per metre cúbic.