Temperatura mínima Barcelona 5 febrer
Temperatura mínima a Barcelona 5 de febrer. Font: meteoclimatic, meteocat, altres

Els núvols tenen un clar efecte sobre el clima en funció de l’altura on es troben. En concret, els núvols baixos reflecteixen bona part de la radiació solar, cosa que ajuda a un refredament de la temperatura, especialment durant l’estiu.

Per contra, els núvols alts deixen passar bona part de la radiació solar infraroja, que és la que té més capacitat calorífica i, per tant, permeten més escalfament de la superfície terrestre. De forma general, durant el dia, quan hi ha núvols prims la temperatura és més alta que quan hi ha núvols baixos.

Però què passa durant les nits?

Durant la nit passa ben bé el contrari, especialment a l’hivern. Durant el dia, si el cel és serè o amb núvols prims, arriba una determinada quantitat de radiació solar que escalfa la terra. Quan arriba la nit, amb el cel serè o amb núvols molt prims, bona part de la radiació que ha arribat durant el dia retorna cap a l’atmosfera, la qual cosa afavoreix un refredament nocturn important. Evidentment, hi ha molts factors que influeixen perquè hi hagi més o menys refredament durant la nit, com són la proximitat al mar, l’altura de l’indret, etc., però com a norma general la temperatura baixa de forma clara.

Satèl·lit Meteosat el matí del 5 febrer
Satèl·lit Meteosat el matí del 5 febrer. Font: Eumetsat

En canvi, quan hi ha núvols prou gruixuts, com ha passat durant aquesta nit, la irradiació des de la superfície terrestre cap a l’atmosfera és reflectida de nou des dels núvols cap a terra i donen lloc a l’efecte tapadora, que provoca un clar augment de la temperatura nocturna.

Durant la nit, la retirada de l’aire fred que va arribar durant el cap de setmana, però sobretot per la presència de núvols mitjans i baixos durant la nit i matinada, han provocat un increment de la temperatura mínima de fins a cinc graus en alguns punts de la ciutat.