rècords emissions metà canvi climàtic
Foto: Àngel Galán

Les dades publicades recentment segueixen posant de manifest que la lluita contra el canvi climàtic i de l’escalfament global és una batalla que cal mantenir ben present i que cal fer-hi front dia sí i dia també, sense apartar-ne la mirada. Ho demostren els rècords d’emissions mundials de metà, que encaminen el món cap als 3 ºC d’escalfament mundial, després que durant el 2017, últim any amb dades completes, l’atmosfera va absorbir gairebé 600 milions de tones d’aquest gas.

El metà, un dels principals gasos d’efecte d’hivernacle, no ha parat de créixer des d’inicis del segle XXI. Des de llavors, les emissions han augmentat un 9 % al planeta. D’aquesta manera, el metà ha esdevingut actualment el responsable del 23 % de l’escalfament global, amb unes emissions que segueixen un patró de creixement molt ràpid en moltes parts d’Àsia, d’Amèrica i d’Àfrica, i Europa és l’única regió on les emissions d’aquest gas està disminuint.

Cadascuna d’aquestes regions va augmentar les emissions entre 10 i 15 milions de tones per anys des del 2000, a causa bàsicament d’un augment de la perforació, distribució i consum de gas natural. Aquesta font d’energia està creixent de pressa en substitució de l’ús del carbó en el sector elèctric. Tot i que aquest canvi de l’ús combustibles fòssils per obtenir energia ha afavorit que les emissions de CO2 disminueixin en aquest sector, ha fet augmentar exponencialment les del metà, un gas molt pitjor en termes d’escalfament global.

Tot i que el metà es descompon a l’atmosfera més ràpid que el diòxid de carboni, una molècula de metà és fins a 28 vegades més potent que una de CO2 per atrapar la calor en un lapse de 100 anys.

Més de tres graus a finals de segle

Gràcies a aquestes dades, els investigadors del Global Carbon Project han pogut elaborar dos articles i les seves conclusions apunten que, tenint en compte la tendència de creixement de les emissions de metà des del 2000, el planeta s’encara a un augment de la temperatura global d’entre 3 i 4 ºC per a finals de segle.

Aquest fet suposaria sobrepassar amb escreix el llindar de seguretat climàtica (establert entre 1,5 i 2 ºC). Aquesta tendència tan desmesurada de l’augment de la temperatura planetària tindria greus conseqüències, ja que moltes regions de la Terra entrarien en un terreny on les onades de calor, les sequeres, les inundacions o els grans incendis forestals es multiplicarien al mateix temps que guanyarien unes magnituds inimaginables.

Les vaques i el metà

A més a més dels combustibles fòssils, els autors dels estudis destaquen que l’altre gran impulsor de l’augment del metà a l món és l’agricultura i la ramaderia i, en especial, les vaques.  En aquest sentit, i segons els articles, les activitats humanes lligades al camp van suposar un augment de les emissions de metà de fins a 227 milions de tones durant el 2017, gairebé un 11 % que la mitjana 2000-2006.