servei neteja Barcelona

El contracte és el més llarg que ha fet mai l’Ajuntament de Barcelona, amb vuit anys prorrogables a dos anys més. També és el contracte de neteja i recollida de residus amb més pressupost de la història del consistori, amb gairebé 300 milions d’euros anuals.

Fins a 400 nous treballadors s’incorporaran al servei, 225 dels quals seran per al servei de neteja viària, que creixerà a tota la ciutat. Se n’han formalitzat els contractes i ara les empreses tenen nou mesos per fer tots els tràmits, contractacions i adquisició de vehicles i material.

Implementació per barris

Durant el mes de març del 2022 iniciaran servei de la zona centre (lot 1), que correspon als districtes de Ciutat Vella, Eixample i Gràcia, i de la zona est (lot 4), que correspon als districtes de Sant Andreu i Sant Martí. La fase d’implantació del nou contracte en aquests cinc districtes tindrà una durada de tres mesos.

El contracte de neteja i recollida de residus vol netejar més, embrutant menys

El procés d’adjudicació ha tingut molt en compte les clàusules ambientals de les propostes. Els vehicles elèctrics passaran del 20 % al 66 % de la flota.

Amb aquest contracte el model de recollida de residus s’encamina cap a sistemes individualitzats de recollida per, d’una banda, fomentar la recollida selectiva i, de l’altra, per reduir la generació de residus de la ciutat. Així doncs, es preveu desplegar el porta a porta en més barris de la ciutat.

La recollida selectiva a la ciutat de Barcelona actualment està al 40 % i l’objectiu que es fixa l’Ajuntament és arribar al 55 % l’any 2025, tal com marca la normativa vigent.