Foto: Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)

Experts del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), juntament amb catedràtics de la Universitat de Lleida (UdL), baticinen una reducció de les larves de processionària de pi (‘Thaumetopoea pityocampa’) aquest any, arran del fred d’aquestes darreres setmanes. S’espera, doncs, una situació ben diferent de la del 2019, quan aquesta plaga es va disparar a la ciutat.

Filomena perjudica la processionària

Molts dies d’aquest gener hi ha hagut termòmetres inferiors als 5 ºC durant les nits i inferiors als 10 ºC durant les hores diürnes, a la ciutat, arran del pas de la pertorbació Filomena.

“La larva d’aquest lepidòpter és una de les poques que es manté activa durant l’hivern. De fet, el fred es considera el principal limitant en la seva distribució geogràfica“, segons el catedràtic de patologia forestal de la UdL, Carlos Colinas.

En els últims anys, Catalunya, com bona part de sud d’Europa, ha registrat un increment progressiu de pinedes afectades per aquesta plaga forestal. Els hiverns suaus seguits de primaveres càlides, afavorits per l’actual escenari d’escalfament global, han facilitat l’expansió d’aquesta espècie, que “ha incrementat el seu rang de distribució més de 80 quilòmetres en
direcció nord a països com França en els últims 30 anys, segons investigacions recents
“, destaca Colinas. No obstant això, “encara és aviat per assegurar que la plaga remetrà de manera general”, afegeixen els investigadors, “tot i que en les zones menys favorables per a l’espècie, com els boscos situats a majors altituds, és probable que s’observin menors danys a l’arbrat aquest 2021, donant un respir a les pinedes”.

Barcelona va ser un dels pocs llocs del país amb menys impacte del Filomena i caldrà seguir l’impacte en les poblacions d’aquesta eruga per saber si el llindar de tolerància tèrmica de la processionària es va trencar amb el desenvolupament de les larves.

Les processons de processionària, habituals a la primavera, causen moltes molèsties a la població per la capacitat urticant que tenen, així com als gossos que no van lligats ni amb morrió.