maquina expenedora de permís per collir bolets
Foto: Ricard Rigall

Ets un aficionat a collir bolets? Si ets dels que et mous per Catalunya buscant els millors llocs on trobar bolets potser t’has trobar amb això. El 2014 el Departament d’Agricultura va impulsar un carnet del boletaire, per tal de regular l’afició als boscos de titularitat de la Generalitat. Afectava indrets com Poblet, el Ripollès, parcs naturals de l’Alt Pirineu i els Ports. Avui dia, però, ja no s’aplica i no existeix cap taxa similar de la Generalitat. Tanmateix, en altres indrets, com als Pirineus de l’Aragó, es troben màquines expenedores de permisos per collir bolets, similars a les que regulen l’aparcament de les zones verdes o blaves a Barcelona.

La massificació d’alguns espais naturals, així com la gran afició a collir bolets, obren el debat de si caldria o no algun tipus de regulació. Dins del Parc Natural de Collserola no es permet, per exemple, la circulació de bicicletes de muntanya per corriols ni camins de menys de tres metres d’amplada, igual que en molts altres parcs naturals catalans, però sí que s’hi pot accedir caminant i collir bolets per tot tipus de senders i corriols. Convé recordar, però, que unes tres quartes parts dels boscos catalans són privats.

Marc legal de la recol·lecció de bolets

Segons la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, Article 49 49.1 és el departament competent en matèria forestal qui pot regular l’aprofitament d’escorces, fruits, resines, plantes aromàtiques, plantes medicinals, bolets (incloses les tòfones), productes apícoles i, en general, el d’altres productes propis dels terrenys forestals, tanmateix hi ha algunes comarques i ajuntaments que han decidit regular la recollida de bolets de les seves zones d’influència. És el cas, per exemple de la Vall d’Aran, on sí hi ha una ordenança establerta, igual que algunes localitats del Ripollès o del Pallars Sobirà.

Foto: Ricard Rigall