Foto: Alfons Puertas, des de l'Observatori Fabra.

El Servei Meteorològic de Catalunya ofereix un nou servei de predicció mensual a tres mesos vista. A través del portal web del Meteocat es podran consultar les anomalies tèrmiques i pluviomètriques i aquesta predicció s’actualitzarà el dia 14 de cada mes.

Els mapes s’elaboren a partir del producte de la predicció estacional del C3S (Copernicus Climate Change Service), que es basa en les dades del sistema de predicció estacional per conjunts del model Centre Europeu de Prediccions Meteorològiques a Mitjà Termini.

Mapes d’anomalia de temperatura

El nou servei del Meteocat avança la predicció, a grans trets, sense anar dia a dia, sinó si durant els mesos vinents hi haurà una predicció habitual per a l’època o bé s’apartarà dels patrons normals.

Els mapes d’anomalia de temperatura posen de manifest les àrees on es preveu que la temperatura sigui més baixa (tons blaus, valors negatius) o més alta (tons vermells, valors positius) respecte a l’habitual per a l’època de l’any. En el mapa de predicció per al mes de març s’observa que seguirem sota paràmetres de temperatura superiors als que tocaria, segons els registres climàtics.

Mapes d’anomalia de pluja

Els mapes d’anomalia de precipitació delimiten les zones on s’espera menys precipitació respecte a la mitjana (tons vermells, valors negatius) i on se’n preveu més de l’habitual per a l’època (tons blaus, valors positius). Segons aquest servei, s’observa que el març podrà deixar força pluja a tot l’arc mediterrani.