Lobelia ja està treballant en una versió de proves per poder mostrar simultàniament i, en un mateix mapa, els nivells de diòxid de nitrogen i els de partícules en suspensió. Ho ha explicat la directora del projecte, Laia Romero, en el marc d’unes jornades que han organitzat per explicar en detall i, des d’una perspectiva tècnica, el funcionament d’aquesta eina. Aquest mapa, que ara mateix només mostra la contaminació per diòxid de nitrogen, es pot consultar al web de betevé.

Actualment, Lobelia té disponibles mapes de la contaminació en detall i a temps real per les ciutats de Barcelona, Madrid i Amsterdam, però també està treballant per oferir els mapes d’altres ciutats.

Impacte en la salut

El diòxid de nitrogen està relacionat amb la mort prematura d’unes 68.000 persones cada any a tot Europa i és un dels contaminant principals de l’aire a les ciutats, però les partícules en suspensió (PM10 i PM2,5) són fins i tot més mortals. Els experts consideren que 374.000 morts prematures a l’any a Europa hi estan relacionades, i 10.000 a l’estat espanyol.

Un altre perill sobre el que no hi ha dades ni regulació és el de les partícules ultrafines PM0,1. “Cada vegada hi ha més estudis que demostren l’efecte important que tenen sobre la salut“, explica Xavier Querol, investigador del CSIC. Precisament, el CSIC ha publicat recentment un estudi que relaciona la presència d’aquestes partícules en l’aire amb l’augment de la pressió arterial. “Al final les haurem de controlar”, assegura Querol.